ที่ปรึกษา ผู้บริหาร
และบุคลากร


Image
Image
Image
Image
Image

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดี
ผู้คิดริเริ่มจัดทำหอประวัติ

อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา
อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนาที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้บริหาร
และบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์

 รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ

อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ

ผู้อำนวยการหอประวัติ  

Tel.0-7428-2991

พินทุมาศ แก้วสว่าง

พินทุมาศ แก้วสว่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอประวัติ /นักวิชาการอุดมศึกษา 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel.0-7428-2992
E-mail : pintumat.k@psu.ac.th
ราตรี จูเปาะ

ราตรี จูเปาะ

นักวิชาการศึกษา


งานติดต่อเข้าชม
Tel.0-7428-2993
E-mail : ratree.j@psu.ac.th

ปภัสวรรณ ณ พัทลุง

ปภัสวรรณ ณ พัทลุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

งานธุรการและสำนักงาน  
Tel.0-7428-2990
E-mail : papatsawan.n@psu.ac.th

ธนะกฤษฏิ์ ไชยรักษ์จิรกุล

ธนะกฤษฏิ์ ไชยรักษ์จิรกุล

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอาคารสถานที่
Tel.0-7428-2994 
E-mail : thanakrit.ch@psu.ac.th

หวันไหม โสดาหวัง

หวันไหม โสดาหวัง

แม่บ้าน

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน