เพลง ม.อ.

เพลงประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีการจัดทำอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่อดีต..จนถึงปัจจุบัน 
0
จำนวนเพลงประจำมหาวิทยาลัย

ยุคที่ 1

พ.ศ. 2513

ยุคที่ 4

พ.ศ. 2556 ในวาระครบรอบ 45 ปี    แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ยุคที่ 2

พ.ศ. 2527

ยุคที่ 5

พ.ศ. 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี    แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ยุคที่ 3

พ.ศ. 2544

ยุคที่ 6

พ.ศ. 2566 ในวาระครบรอบ 55 ปี   แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ฟังเพลง ม.อ. ทุกเพลง ได้ที่นี่

ยุคที่ 1ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2513

จำนวน 4 เพลง

1.เพลง เขตรั้วสีบลู Version 1

ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี    ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : เอื้อ สุนทรสนาน

2.เพลง สงขลานครินทร์

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลบุษปะ   ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : เอื้อ สุนทรสนาน

3.เพลง ถิ่นศรีตรัง

ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์   ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : เอื้อ สุนทรสนาน

4.เพลง รำวงน้องก็อีกราย

ผู้ขับร้อง : เลิศ – ศรีสุดา ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : เอื้อ สุนทรสนาน

ยุคที่ 2ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2527

จำนวน 6 เพลง

5.เพลง ร่มศรีตรัง Version 1

ผู้ขับร้อง : สุเทพ วงศ์กำแหง    ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

6.เพลง ลาร่มศรีตรัง

ผู้ขับร้อง : กิ่งกาญจน์ กาญจนา   ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน :  พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

7.เพลง ยังไม่ลืมศรีตรัง

ผู้ขับร้อง : ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา   ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

8.เพลง พริ้วศรีตรัง

ผู้ขับร้อง : จิตติมา เจือใจ   ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

9.เพลง ทะเลสีบลู

ผู้ขับร้อง : วินัย พันธุรักษ์  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

10.เพลง แดนสรวง

ผู้ขับร้อง : รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

ยุคที่ 3ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2544

จำนวน 10 เพลง

11.เพลง ตามรอยพระยุคลบาท

ผู้ขับร้อง : สุเทพ วงศ์กำแหง    ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

12.เพลง อาณาจักรศรีตรัง

ผู้ขับร้อง : วินัย พันธุรักษ์   ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน :  พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

13.เพลง ถิ่นศรีตรัง Version 2

ผู้ขับร้อง : สุเทพ วงศ์กำแหง  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

14.เพลง น้องมาลัย

ผู้ขับร้อง : ทนงศักดิ์ – อุมาพร   ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

15.เพลง แก้ว

ผู้ขับร้อง : สวลี ผกาพันธ์  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

16.เพลง ฝากหัวใจไว้ที่วิทยาศาสตร์

ผู้ขับร้อง : ทนงศักดิ์ – ดาวใจ  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

17.เพลง อำลา – อาลัย

ผู้ขับร้อง : ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล    ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

18.เพลง ยังไม่ลืมศรีตรัง Version 2

ผู้ขับร้อง : รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส   ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน :  พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

19.เพลง ร่มศรีตรัง Version 2

ผู้ขับร้อง : โฉมฉาย อรุณฉาน  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

20.เพลง เขตรั้วสีบลู Version 2

ผู้ขับร้อง : ศรวณี โพธิเทศ   ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

ยุคที่ 4ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2556

จำนวน 2 เพลง  ในวาระพิเศษ ครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21.เพลง ประโยชน์ของเพิ่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง

ผู้ขับร้อง : โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

22.เพลง ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี

ผู้ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

ยุคที่ 5ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2561

จำนวน 1 เพลง  ในวาระพิเศษ ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23.เพลง จะกอดความดีไว้ในใจนิรันดร์

ผู้ขับร้อง : ปาน ธนพร – กัน เดอะสตาร์ – แก้ม เดอะสตาร์  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

ยุคที่ 6ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2566

จำนวน 1 เพลง  ในวาระพิเศษ ครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

24.เพลง ม.อ.ความดีที่ยั่งยืน

ผู้ขับร้อง : อภิวัฒน์ พงษ์วาท  ผู้แต่งเนื้อร้อง/ทํานอง/เรียบเรียงเสียงประสาน : ปิติ ลิ้มเจริญ

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน