การสนับสนุนหอประวัติ

ท่านที่เป็นบุคลากรปัจจุบัน บุคลากรเก่า หรือทายาท รวมทั้ง นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา เก่า หากท่านมีหนังสือ เอกสาร ภาพถ่าย รวมทั้งวัตถุสิ่งของที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถที่จะมอบหนังสือ เอกสาร ภาพถ่ายและวัตถุสิ่งของเหล่านั้น ให้หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือหากท่านประสงค์จะเก็บไว้เป็นสมบัติของวงศ์ตระกูล ของท่าน ท่านอาจจะให้หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยืมเพื่อจัดทำสำเนาไว้ใช้จัด แสดงในหอประวัติต่อไป

ท่านที่สนใจและมีความประสงค์ดังกล่าวได้โปรดแจ้งความจำนงให้หอประวัติ มหาวิทยาลัยทราบโดยติดต่อได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ตรงข้ามศูนย์กีฬา)
หมายเลขโทรศัพท์ 074-282990
โทรสาร 0-7428-2999

หรือติดต่อโดยตรงที่
อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ
ผู้อำนวยการหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 081-2777609

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน