พบอาจารย์พยาบาลรุ่นแรก ม.อ.

          คณะพยาบาลศาสตร์ งานวันสถาปนาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2549 ในงานมีการแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้คณาจารย์ รุ่นแรกที่กลับมาเยี่ยมคณะได้กล่าวถึงความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยและฝากข้อคิดแก่รุ่นน้อง

รุ่นหนึ่งคณะทรัพย์เชื่อ ม.อ. เข้มแข็งไม่เป็นรองใคร พร้อมร่วมมือช่วยพัฒนาคณะ – มหาวิทยาลัย

          ชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าประจำปี 2549 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549 ศิษย์เก่าหลายคนได้มีคุยถึงความหลังและความประทับใจต่อคณะและมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน