ผู้บริจาค

          เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. พระมหาจรูญ ขันติพโล เจ้าสำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้าน ในไร่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มอบรูปปั้นหลวงพ่อทวด และรูปปั้นเจ้าพ่อเขาคอหงส์ให้แก่ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อนำไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารหอประวัติฯ ต่อไป 

  6
         เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่ของบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้จัด พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น “ 40 ปี 40 ศิษย์เก่าดีเด่น ” ประจำปี2550  นายวิไซ พันดานุวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาการบริหารรัฐ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประ ชาชนลาว (ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ) ได้มอบของที่ระลึกให้มหาวิทยาลัย เพื่อความเปงสิริมงคลในหอประวัติ
  5
          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 ดร.อุดม จริงจิตร อาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อดีตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รุ่น 1) ได้นำแผ่นเสียงเพลงมหาวิทยาลัย 1 ชุด ซึ่ง เป็นเพลงชุดแรกที่ วงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นผู้แต่งให้ ประกอบด้วย แผ่นเสียงสปีด 45 RPM 2 แผ่น จำนวน 4 เพลง มามอบให้แก่สำนักงานหอประวัติฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานของหอประวัติ ฯ ต่อไป แผ่นเสียงชุดดังกล่าวนับเป็นแผ่นเสียงที่ หาได้ยากในปัจจุบัน
  4
           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศตสุข คณบดี ได้มอบ เทป และ ซีดีเพลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุด “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระ บรมราชชนก” จำนวน อย่างละ 10 ชุด ให้แก่สำนัก งานหอประวัติฯ เพื่อนำไปใช้ประกอบการนำเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของเพลง มหาวิทยาลัยเมื่ออาคารหอประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทปและซีดีชุด นี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปีแห่ง การก่อ ตั้งคณะวิทยาศาสตร์
  3
 

หน้า 1 2

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน