เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ พืชน์ไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาเคมี พร้อมด้วยทีมบริหารภาควิชา คณาจารย์และบุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมี ได้มอบ พระสาทิสลักษณ์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้กับ สำนักงานหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพดังกล่าว เป็นภาพขียนสีน้ำมันขนาด 50 นิ้ว x 60 นิ้ว วาดโดยศิลปินชื่อดัง “ จักรพันธุ์ โปษยะกฤต ” เป็นภาพดั้งเดิม ซึ่งติดตั้งและประดับไว้ที่ห้องประชุมของภาควิชาเคมีมา ตั้งแต่แรกเริ่มสมัยก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
  2
          รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบรูปปั้นสมเด็จพระราชบิดา   หล่อด้วยโลหะ    ความสูง 10  นิ้ว   ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ให้แก่ สำนักงานหอประวัติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 รูปปั้นนี้ ได้ประดิษฐาน ไว้ในห้องทำงานของ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มาทุกยุคทุกสมัย รศ.ดร. จุฑามาส ได้กล่าวสั้นๆ ถึงวัตถุประสงคในการ มอบรูปปั้นครั้งนี้ว่า “ เพื่อเป็นประโยชน์กับมหา วิทยาลัยและอยู่ในที่เหมาะสม ”
  1
 

หน้า 1 2

   

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน