"เมื่อท่านมายืนอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ภาพเหตุการณ์ในอดีตจะถูกรื้อฟื้น..ปรากฏให้เห็น เด่นชัด

ในขณะที่..เรื่องราวของสงขลานครินทร์
ยังดำเนินต่อไป...ไม่รู้จบสิ้น"

กาลเวลา..ไม่มีวันสิ้นสุด

Image

Hall of HistoryHighlight

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!

ที่ปรึกษา

"อยากรู้จัก ม.อ. ต้องมาหอประวัติ แหล่งรวมความคิด ความภาคภูมิใจ ความมุ่งมั่นและพลังอันแรงกล้าของชาวสงขลานครินทร์ มารวมใจกันสร้างอนาคตด้วยเกียรติภูมิแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ที่มุ่ง สร้างประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ สร้างสังคมแห่งโอกาสที่มีความเป็นธรรมและมีความยั่งยืน"

 
 
 


 
 
 

ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!

ที่ปรึกษา

"อีก 100 ปี ข้างหน้าผู้คนจะหวนหาอดีต อยากรู้ว่าประวัติของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นมาอย่างไร  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย"

 

รศ. ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้คิดริเริ่มจัดทำหอประวัติ ม.อ.

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!

ที่ปรึกษา

"อยากให้นักศึกษา ม.อ.ทุกคน ก่อนที่จะจบการศึกษาออกไปได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน"


 
 
 

อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
ผู้กำกับและดูแลการดำเนินงานหอประวัติฯ ในช่วงเริ่มต้น


THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!

"การศึกษา คือรากฐานของการพัฒนาตนเอง การจะพัฒนาตนเองได้ดี ย่อมเกิดจากการฝักใฝ่เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และไม่ลืมที่จะเรียนรู้ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของตน อันจะสร้างความเข้าใจและส่งต่อความภาคภูมิใจในสถาบันจากรุ่นสู่รุ่น"

รศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้กำกับและดูแลการดำเนินงานหอประวัติฯ ในปัจจุบัน


THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!

"มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้หอประวัติแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว ม.อ. ทุกคน 
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนานเท่านาน ต่อๆ ไปในอนาคต"
 

อ.มนัส กันตวิรุฒ
ผู้อำนวยการหอประวัติคนแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

See all posts

PSU

ฟังเพลง ม.อ.

Song

เพลง "ม.อ. ความดีที่ยั่งยืน" จัดทำขึ้น
เนื่องในวาระ ครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSU Song

เพลง "จะกอดความดีไว้ในใจนิรันดร์"
จัดทำขึ้นเนื่องในวาระ ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพลง "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง"
จัดทำขึ้นเนื่องในวาระ ครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพลง "ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี"
จัดทำขึ้นเนื่องในวาระ ครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ โทรศัพท์ 0-7428-2991

Our Soul is for the Benefit of Mankind

Explore • Commit • Discover

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน