หอประวัติ ม.อ. ได้รับมอบทีวี Touch screen พร้อมตู้ Display จำนวน 2 ชุด

หอประวัติ ม.อ. ได้รับมอบทีวี Touch screen พร้อมตู้ Display จำนวน 2 ชุด

       เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบทีวี ขนาดจอ 49 นิ้ว แบบ Touch screen พร้อมระบบ CPU and Wifi และตู้ Display รวม 2 ชุด มูลค่า 300,000 บาท เพื่อใช้งานในอาคารหอประวัติฯ

       นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รุ่น 7 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนปัจจุบัน และดร.ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รุ่น 38 บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (คุณแม่ อดีตอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. มาเป็นตัวแทน) ได้ร่วมกันบริจาค ทีวี ขนาดจอ 49 นิ้ว แบบ Touch screen พร้อมระบบ CPU and Wifi และตู้ Display รวม 2 ชุด ให้แก่ หอประวัติ ม.อ. เพื่อใช้ Display เรื่องราวของศิษย์เก่า ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และ อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้หอประวัติฯ สามารถนำเสนอเรื่องราวของศิษย์เก่า ได้ครบและรอบด้าน ในโซนห้องเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคต

sp18 04 66 1
sp18 04 66 1

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน