บุคลากรหอประวัติ ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day

บุคลากรหอประวัติ ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day

บุคลากรหอประวัติ ม.อ. ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day 
 
    เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 บุคลากรหอประวัติร่วมกัน ทำ 5ส พื้นที่สำนักงาน โดยช่วยกันทำความสะอาด กำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็น เก็บและคัดแยกขยะ จัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ สะดวก สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 
 5s001  5s001
 5s001  5s001
 5s001  5s001
 5s007  5s008
 5s001  5s001
 5s007  5s008

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน