บุคลากรหอประวัติ ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day

บุคลากรหอประวัติ ม.อ. ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day 
 
    เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 บุคลากรหอประวัติร่วมกัน ทำ 5ส พื้นที่สำนักงาน โดยช่วยกันทำความสะอาด กำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็น เก็บและคัดแยกขยะ จัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ สะดวก สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 
 5s001  5s001
 5s001  5s001
 5s001  5s001
 5s007  5s008
 5s001  5s001
 5s007  5s008

หอประวัติ ม.อ. ได้รับมอบทีวี Touch screen พร้อมตู้ Display จำนวน 2 ชุด

       เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบทีวี ขนาดจอ 49 นิ้ว แบบ Touch screen พร้อมระบบ CPU and Wifi และตู้ Display รวม 2 ชุด มูลค่า 300,000 บาท เพื่อใช้งานในอาคารหอประวัติฯ

       นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รุ่น 7 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนปัจจุบัน และดร.ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รุ่น 38 บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (คุณแม่ อดีตอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. มาเป็นตัวแทน) ได้ร่วมกันบริจาค ทีวี ขนาดจอ 49 นิ้ว แบบ Touch screen พร้อมระบบ CPU and Wifi และตู้ Display รวม 2 ชุด ให้แก่ หอประวัติ ม.อ. เพื่อใช้ Display เรื่องราวของศิษย์เก่า ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และ อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้หอประวัติฯ สามารถนำเสนอเรื่องราวของศิษย์เก่า ได้ครบและรอบด้าน ในโซนห้องเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคต

sp18 04 66 1
sp18 04 66 1

 

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ยี่ห้อ ACER จำนวน 2 ชุด
เพื่อใช้งานในอาคารหอประวัติฯ

        เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ยี่ห้อ ACER รุ่น C27-1655/T001 (INTEL i5-1135G7,RAM 8 GB + RAM 8 GB,SSD 512 GB + SSD SATA 960GB,MONITOR 27 ,WINDOWS 10) จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 70,900 บาท เพื่อใช้งานในอาคารหอประวัติฯ
        ซึ่งคุณสุฉันทนา กาญจนจงกล ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7 ร่วมกับ คุณวิทยา แซ่ตั้ง ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 10 สนับสนุนจำนวน 1 ชุด มูลค่า 35,450 บาท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนจำนวน 1 ชุด มูลค่า 35,450 บาท

        โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เป็นผู้รับมอบ

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน