หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ยี่ห้อ ACER จำนวน 2 ชุด
เพื่อใช้งานในอาคารหอประวัติฯ

        เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ยี่ห้อ ACER รุ่น C27-1655/T001 (INTEL i5-1135G7,RAM 8 GB + RAM 8 GB,SSD 512 GB + SSD SATA 960GB,MONITOR 27 ,WINDOWS 10) จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 70,900 บาท เพื่อใช้งานในอาคารหอประวัติฯ
        ซึ่งคุณสุฉันทนา กาญจนจงกล ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7 ร่วมกับ คุณวิทยา แซ่ตั้ง ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 10 สนับสนุนจำนวน 1 ชุด มูลค่า 35,450 บาท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนจำนวน 1 ชุด มูลค่า 35,450 บาท

        โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เป็นผู้รับมอบ

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน