เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในงานวันรับปริญญาวันแรก วันที่ 20 กันยายน 2551 ทางสถานีวิทยุ ม.อ. FM 88 ได้จัดรายการสภากาแฟ ดำเนินรายการโดย น.ส.อรุณรัตน์ แสงละออง และนายบัญชร วิเชียรศรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ ระหว่างเวลา 10.10 – 12.00 น. โดยได้เชิญ อ.มนัส กันตวิรุฒ ประธานคณะทำงานจัดทำหอประวัติฯ เป็นวิทยากร รับเชิญ มาพูดคุยเกี่ยวกับ “ความเป็นมาของเพลง ม.อ.”เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา อ.มนัส เคยได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการจัดทำเพลงมหาวิทยาลัยเกือบจะทุกครั้งที่มีการจัดทำ อ.มนัสจะเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับ นักร้อง นักดนตรี ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน แม้กระทั่งผู้ประพันธ์เพลง ทำให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ รวมทั้ง เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและจุดเด่นเกี่ยวกับเพลง ม.อ. ในแต่ละเพลงได้เป็นอย่างดี และในรายการวันนั้น ได้มีการ เปิดเพลงแต่ละเพลงประกอบในแต่ละตอนของการสัมภาษณ์ด้วย

{audio}http://192.168.100.53/~psuhistory/1.mp3{/audio}

 

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน