เฉลยปัญหาพฤษภาคม 2567

เฉลยปัญหาพฤษภาคม 2567

ปัญหาข้อที่ 1 :

คำถาม :   พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

ปัญหาข้อที่ 2 :

คำถาม :    หนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” เป็นพระนิพนธ์ของใคร

อ่านเกร็ดความรู้ได้ที่นี่


ผู้ที่ตอบปัญหาได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งสองข้อ จำนวน  10 ท่าน
จะได้รับ "แก้วเซรามิกด้ามไม้ PSU"  จำนวน 10 รางวัล 

k504

 

  ผู้สนับสนุนของรางวัลประจำเดือนนี้ คือ หอประวัติ ม.อ.

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

1. นายชาตรี คงสมบูรณ์ จ.ปัตตานี
2. นางสาวซารีป๊ะ หมันหมู้ จ.สงขลา
3. นางสาวฐิติยา เปี่ยมเจริญวุฒิ จ.สุราษฎ์ธานี
4. นางสาวธันย์ชนก พรมบุตร จ.ปัตตานี
5. นางสาวนท ศิริกาญจน์ จ.สงขลา
6. นางสาวปิลันธนา สิทธิพันธ์ จ.สงขลา
7. นางสาวพนิดา องค์ศิลปรัศมี จ.สงขลา
8. นางสาวมรกต แก้วเพชร จ.สงขลา
9. นางสาวโรฮาณีย์ ปูเต๊ะ จ.ปัตตานี
10. นางสาวศิริพร เก้าเอี้ยน จ.สงขลา


ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน กรุณานำหลักฐานมายืนยันเพื่อรับรางวัล 
(บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้)
ได้ที่หอประวัติฯ (ตรงข้ามศูนย์กีฬา) ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.074-282992
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน