รับมอบเอกสารจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับมอบเอกสารจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบเอกสารซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากคุณชาตรี ชุมพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน โดยคุณราตรี จูเปาะ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบ เอกสารเหล่านี้จะมีส่วนทำให้การจัดทำห้องจดหมายเหตุ และดำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ค้นคว้าและอ้างอิงต่อไปในอนาคต

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน