ดูงานคลังจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

ดูงานคลังจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00น. บุคลากรหอประวัติฯ ดูงานคลังจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา โดยมีนางภารดี สุภากาญจน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา และนางสาวมัชมาน มนตรี นักจดหมายเหตุชำนาญการ ให้การต้อนรับ นำชมห้องคลังจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ พร้อมให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

news08036710

news08036710 

news08036710 news08036710
news08036710 news08036710

news08036710

n2409 n2410
n2412 n2413

 

news08036710
n2401

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน