ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานอธิการบดี 

จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

 

  • อ่านประกาศได้ที่ https://kyl.psu.th/mk4ak
  • สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่  https://resume.psu.ac.th

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน