เฉลยปัญหา กรกฎาคม 2566

เฉลยปัญหา กรกฎาคม 2566

ปัญหาข้อที่ 1 :

คำถาม :  อยากทราบว่า ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข อธิการบดีคนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยใดในประเทศอังกฤษ

ปัญหาข้อที่ 2 :

คำถาม :  อยากทราบว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด จนถึงปี พ.ศ. ใด

 อ่านเกร็ดความรู้ได้ที่นี่


ผู้ที่ตอบปัญหาได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งสองข้อ จำนวน  10 ท่าน จะได้รับ  "แก้วน้ำ PSU "จำนวน 10 รางวัล

ผู้สนับสนุนของรางวัลประจำเดือนนี้ คือ ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร  ม.อ. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

1. นางสาวจุไรพร แดงอำพันธ์ จ.สงขลา
2. นางสาวณัฐพัชร์ เส้งนุ้ย จ.สงขลา
3. นางนภาพร พงศ์อินทร์ จ.สงขลา
4. นางสาวนุจนารถ เกียรติขวัญบุตร จ.สงขลา
5. นางสาวปรีดารัตน์ ประไพ จ.สงขลา
6. นางสาวพิกุล แก้วน้อย จ.สงขลา
7. นางสาวภัทราภรณ์ วรสิรินารา จ.สงขลา
8. นายวิทยา ควรวิไลย จ.สงขลา
9. นายสุพิชฌาย์ แก้วมา จ.สงขลา
10. นายอานิตย์ เหมชะรา จ.สงขลา


ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน กรุณานำหลักฐานมายืนยันเพื่อรับรางวัล ได้ที่
คุณพินทุมาศ แก้วสว่าง (นักวิชาการอุดมศึกษา)
หอประวัติฯ (ตรงข้ามศูนย์กีฬา) ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.074-282992
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน