เฉลยปัญหามกราคม 2567

เฉลยปัญหามกราคม 2567

ปัญหาข้อที่ 1 :

คำถาม :  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 69   ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่ 7 ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า)  อยากทราบว่า ทรงมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีร่วมพระราชมารดารวมทั้งสิ้น กี่พระองค์

 

ปัญหาข้อที่ 2 :

คำถาม :    อยากทราบว่า เพลงนี้ชื่อเพลงอะไร  และศิลปินท่านใดเป็นผู้ขับร้อง
คลิกฟังเพลง  https://link.psu.th/k2GZs

อ่านเกร็ดความรู้ได้ที่นี่


ผู้ที่ตอบปัญหาได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งสองข้อ จำนวน  10 ท่าน
จะได้รับ "หมอนไดคัทรูปสัตว์" สุดน่ารัก! จำนวน 10 รางวัล 

ผู้สนับสนุนของรางวัลประจำเดือนนี้ คือ รศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้กำกับและดูแลหอประวัติ  ม.อ.  
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

1. นางสาวกัญญ์วรา รักใหม่ จ.สงขลา
2. นางจวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ จ.สงขลา
3. นางสาวณัฐวดี ไชยมณี จ.สงขลา
4. นายธกร กำเหนิดผล จ.สงขลา
5. นางสาวรุจิราวรรณ จัตวากุล จ.ยะลา
6. นายสราวุธ แก้วขุนจิตร จ.สงขลา
7. นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ จ.สงขลา
8. นายอานิตย์ เหมชะรา จ.สงขลา
9. นางสาวอุษณีย์ ชนะวรรโณ จ.สงขลา
10. นางสาวฮาซีซ๊ะ มะสะ จ.สงขลา


ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน กรุณานำหลักฐานมายืนยันเพื่อรับรางวัล 
(บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้)
ได้ที่คุณพินทุมาศ แก้วสว่าง (นักวิชาการอุดมศึกษา)
หอประวัติฯ (ตรงข้ามศูนย์กีฬา) ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.074-282992
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน