รับมอบเอกสารจดหมายเหตุสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับมอบเอกสารจดหมายเหตุสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบเอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับที่ดินและข้อมูลอาคารที่ราชพัสดุ พร้อมภาพประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากกองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน โดยคุณชาตรี ชุมพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณธีรยุทธ์ เกลี้ยงสง นักวิชาการอุดมศึกษา เป็นผู้มอบให้แก่หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคุณพินทุมาศ แก้วสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณเฌอพัชญ์ สงเดช นักวิชาการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ค้นคว้าและอ้างอิง และเก็บรักษาไว้ในห้องจดหมายเหตุต่อไป

290167 1 290167 2
290167 3 290167 4

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน