เฉลยปัญหา สิงหาคม 2566

เฉลยปัญหา สิงหาคม 2566

ปัญหาข้อที่ 1 :

คำถาม :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับตั้งแต่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 51 (ครั้งล่าสุด) เป็นจำนวนทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ปัญหาข้อที่ 2 :

คำถาม :   อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่มใช้ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปี พ.ศ.ใดเป็นปีแรก (ชื่อเดิม : ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ)

 อ่านเกร็ดความรู้ได้ที่นี่


ผู้ที่ตอบปัญหาได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งสองข้อ จำนวน  10 ท่าน จะได้รับ  "แก้วน้ำสแตนเลส PSU"จำนวน 10 รางวัล

ผู้สนับสนุนของรางวัลประจำเดือนนี้ คือ หอประวัติ ม.อ. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

1. นางสาวเจนจิรา ฉัตรจินดา จ.สงขลา
2. นายธนพล ตั้งตรงกิจเจริญ จ.สงขลา
3. นางสาวธารินี จริยาปยุกต์เลิศ จ.นครศรีธรรมราช
4. นางนพเก้า บุญราช จ.สงขลา
5. ด.ญ.บัณฑิตา กิจฉาโณ จ.สงขลา
6. นางสาวภุมริน ทนหมัด จ.สงขลา
7. นางสาวมุจรินทร์ จริยาปยุกต์เลิศ จ.สงขลา
8. นางยุวดี ไชยมณี จ.สงขลา
9. นางสาวศิรดา เถาว์มูล จ.สงขลา
10. นางสาวอพิชญา โสตติมานนท์ จ.สงขลา


ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน กรุณานำหลักฐานมายืนยันเพื่อรับรางวัล (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้)
ได้ที่คุณพินทุมาศ แก้วสว่าง (นักวิชาการอุดมศึกษา)
หอประวัติฯ (ตรงข้ามศูนย์กีฬา) ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.074-282992
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน