เฉลยปัญหา ตุลาคม 2566

เฉลยปัญหา ตุลาคม 2566

ปัญหาข้อที่ 1 :

คำถาม : ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 52 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 21 กันยายน 2567 จะมีผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันถึง 2 ปีการศึกษา คือปีการศึกษา 2565 และ ปีการศึกษา 2566 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มีผู้สำเร็จการศึกษา 2 ปี การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันมาแล้วจำนวน 1 ครั้ง อยากทราบว่าเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนั้นเป็นครั้งที่เท่าไร

ปัญหาข้อที่ 2 :

คำถาม : อยากทราบว่าสมเด็จพระบรมราชชนก ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี พ.ศ. ใด

 อ่านเกร็ดความรู้ได้ที่นี่


ผู้ที่ตอบปัญหาได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งสองข้อ จำนวน  10 ท่าน
จะได้รับ "ร่มพับ PSU"   จำนวน 10 รางวัล
ผู้สนับสนุนของรางวัลประจำเดือนนี้ คือ หอประวัติ ม.อ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

1. นางจิราภรณ์ ระฆัง จ.สงขลา
2. นางสาวนงนุช แซ่โค้ว จ.สงขลา
3. นางสาวนฤมล จงวิไลเกษม จ.สงขลา
4. นางปรารถนา ไชยนิรมล จ.สงขลา
5. นางสาวเพี้ยง นนทะสร จ.สงขลา
6. นางรุ่งนภา อัครบวร จ.สงขลา
7. นางสาววิภาศิณี บุญประเสริฐ จ.สงขลา
8. นางสาวศิริมาศ ภูมิไชยา จ.สงขลา
9. นางสาวสุธาสินี จันทร์คง จ.สงขลา
10. นางสาวอัจฉราวดี สมบูรณ์ จ.สงขลา


ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน กรุณานำหลักฐานมายืนยันเพื่อรับรางวัล 
(บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้)
ได้ที่คุณพินทุมาศ แก้วสว่าง (นักวิชาการอุดมศึกษา)
หอประวัติฯ (ตรงข้ามศูนย์กีฬา) ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.074-282992
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน