รับมอบอุปกรณ์เก็บข้อมูลสารเทศและชุดคอมพิวเตอร์ จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

รับมอบอุปกรณ์เก็บข้อมูลสารเทศและชุดคอมพิวเตอร์ จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบอุปกรณ์เก็บข้อมูลสารสนเทศจำนวน 2 เครื่อง และชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประกอบด้วย Synology DiskStation DS923+4-Bay จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วย Synology SATA 4TB HDD Plus Series 3.5”จำนวน 4 ชิ้น และชุดคอมพิวเตอร์ Desktop DELL Optiplex 7010 SFF, PHILIPS MONITOR 32E1N3100LA/67 31.5" VA Full HD Monitor 75Hz จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 155,150 บาท เพื่อใช้งานในอาคารหอประวัติฯ

     นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ Neer'15 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนายเดชา ภู่พิชญาพันธุ์  ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ Neer'18 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางนิรดา ศรีเพ็ญ ผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบอุปกรณ์เก็บข้อมูลสารเทศ และชุดคอมพิวเตอร์ ให้แก่ หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติ และนางพินทุมาศ แก้วสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอประวัติ เป็นผู้รับมอบ  

     ทั้งนี้เพื่อใช้เก็บรวบรวมสารสนเทศที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญยิ่ง ตั้งแต่การก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้สืบค้นอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

 news 1166 01 news 1166 03 

news 1166 02
 news 1166 06

 news 1166 05  news 1166 03
 news 1166 08  news 1166 03
   

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน