นิทรรศการหมุนเวียน

Image

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567


Image

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ม.อ. พี่น้อง 5 วิทยาเขต”

ร้อยเรียงเรื่องราวการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การกำเนิดคณะต่างๆ รวมถึงการผสานความเชี่ยวชาญทั้ง 5 วิทยาเขตเพื่อพัฒนาภาคใต้

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณโถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอประวัติฯ 

ผู้สนใจสามารถเดินเข้าชม walk in ได้เลย โดยไม่ต้องจองเวลาล่วงหน้า เข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 16.00น.

ติดต่อสอบถาม 0-7428-2990-3

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน