นิทรรศการหมุนเวียน

Image

ประจำเดือนกันยายน 2566


Image

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ความเป็นมาของ ม.อ. 5 วิทยาเขต 

บันทึกพระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญ อาทิ ทรงเริ่มรับภารกิจทรงงานสอนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส และวิชากวีนิพนธ์ (Poésie) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งการเสด็จไปครั้งนั้น ทรงสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จัดแสดง ณ บริเวณโถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอประวัติฯ 

ผู้สนใจสามารถ walk in เข้าชมได้ฟรี ไม่มีความใช้จ่าย 
วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 16.00น. 

ติดต่อสอบถาม 0-7428-2990-3

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน