ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย มอบครุยและปริญญาบัตร
ที่มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เพื่ออัญเชิญนำไปจัดเป็นนิทรรศการถาวรในอาคารหอประวัติ ม.อ.


                เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย นายพิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และนายมนัส กันตวิรุฒ ประธานคณะทำงานจัดทำหอประวัติ ได้เข้าพบ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บ้านพัก เลขที่ 15 ซอยประดิพัทธ์ 17 กรุงเทพมหานคร

                โดยอธิการบดีได้มอบหนังสือ “ม.อ.ในปีที่ 40” พร้อมด้วยแผ่นซีดีบันทึกภาพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เมื่อครั้งเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระเช้าสินค้าพื้นเมืองภาคใต้ แด่ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยเป็นที่ระลึกด้วย

               ในการเข้าพบครั้งนี้ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ได้มอบครุยพร้อมด้วยปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ชุด ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เพื่ออัญเชิญนำไปจัดเป็นนิทรรศการถาวรในอาคารหอประวัติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป

               ก่อนเดินทางกลับ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ได้มอบหนังสือ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ให้แก่อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าพบด้วย

               สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา มีทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

          ครั้งที่ 1

                              ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ณ วังสระปทุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ครั้งที่ 2

                              ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประวัติศาสตร์) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ณ วังสระปทุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ครั้งที่ 3

                                ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 ณ พระตำหนักเลอดิส

 

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ พืชน์ไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาเคมี พร้อมด้วยทีมบริหารภาควิชา คณาจารย์และบุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมี ได้มอบ พระสาทิสลักษณ์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้กับ สำนักงานหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพดังกล่าว เป็นภาพขียนสีน้ำมันขนาด 50 นิ้ว x 60 นิ้ว วาดโดยศิลปินชื่อดัง “ จักรพันธุ์ โปษยะกฤต ” เป็นภาพดั้งเดิม ซึ่งติดตั้งและประดับไว้ที่ห้องประชุมของภาควิชาเคมีมา ตั้งแต่แรกเริ่มสมัยก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
  2
          รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบรูปปั้นสมเด็จพระราชบิดา   หล่อด้วยโลหะ    ความสูง 10  นิ้ว   ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ให้แก่ สำนักงานหอประวัติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 รูปปั้นนี้ ได้ประดิษฐาน ไว้ในห้องทำงานของ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มาทุกยุคทุกสมัย รศ.ดร. จุฑามาส ได้กล่าวสั้นๆ ถึงวัตถุประสงคในการ มอบรูปปั้นครั้งนี้ว่า “ เพื่อเป็นประโยชน์กับมหา วิทยาลัยและอยู่ในที่เหมาะสม ”
  1
 

หน้า 1 2

   

ผู้บริจาค

          เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. พระมหาจรูญ ขันติพโล เจ้าสำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้าน ในไร่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มอบรูปปั้นหลวงพ่อทวด และรูปปั้นเจ้าพ่อเขาคอหงส์ให้แก่ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อนำไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารหอประวัติฯ ต่อไป 

  6
         เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่ของบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้จัด พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น “ 40 ปี 40 ศิษย์เก่าดีเด่น ” ประจำปี2550  นายวิไซ พันดานุวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาการบริหารรัฐ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประ ชาชนลาว (ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ) ได้มอบของที่ระลึกให้มหาวิทยาลัย เพื่อความเปงสิริมงคลในหอประวัติ
  5
          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 ดร.อุดม จริงจิตร อาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อดีตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รุ่น 1) ได้นำแผ่นเสียงเพลงมหาวิทยาลัย 1 ชุด ซึ่ง เป็นเพลงชุดแรกที่ วงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นผู้แต่งให้ ประกอบด้วย แผ่นเสียงสปีด 45 RPM 2 แผ่น จำนวน 4 เพลง มามอบให้แก่สำนักงานหอประวัติฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานของหอประวัติ ฯ ต่อไป แผ่นเสียงชุดดังกล่าวนับเป็นแผ่นเสียงที่ หาได้ยากในปัจจุบัน
  4
           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศตสุข คณบดี ได้มอบ เทป และ ซีดีเพลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุด “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระ บรมราชชนก” จำนวน อย่างละ 10 ชุด ให้แก่สำนัก งานหอประวัติฯ เพื่อนำไปใช้ประกอบการนำเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของเพลง มหาวิทยาลัยเมื่ออาคารหอประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทปและซีดีชุด นี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปีแห่ง การก่อ ตั้งคณะวิทยาศาสตร์
  3
 

หน้า 1 2

การสนับสนุนหอประวัติ

ท่านที่เป็นบุคลากรปัจจุบัน บุคลากรเก่า หรือทายาท รวมทั้ง นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา เก่า หากท่านมีหนังสือ เอกสาร ภาพถ่าย รวมทั้งวัตถุสิ่งของที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถที่จะมอบหนังสือ เอกสาร ภาพถ่ายและวัตถุสิ่งของเหล่านั้น ให้หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือหากท่านประสงค์จะเก็บไว้เป็นสมบัติของวงศ์ตระกูล ของท่าน ท่านอาจจะให้หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยืมเพื่อจัดทำสำเนาไว้ใช้จัด แสดงในหอประวัติต่อไป

ท่านที่สนใจและมีความประสงค์ดังกล่าวได้โปรดแจ้งความจำนงให้หอประวัติ มหาวิทยาลัยทราบโดยติดต่อได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ตรงข้ามศูนย์กีฬา)
หมายเลขโทรศัพท์ 074-282990
โทรสาร 0-7428-2999

หรือติดต่อโดยตรงที่
อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ
ผู้อำนวยการหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 081-2777609

ผู้บริจาคและเงินบริจาค

สำนักงานหอประวัติฯ จะแจ้งยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาคไว้ในเว็บไซต์ของหอประวัติฯ รวมทั้งจะนำชื่อบุคคลที่บริจาคและจำนวนเงินที่บริจาค บันทึกไว้ในหอประวัติฯ ต่อไป
- ผู้บริจาคเงินในลำดับที่ 1 - 10 จะได้รับการจารึกชื่อในแผ่นป้ายรวม ซึ่งจะติดไว้ในที่ที่เห็นชัดเจนในอาคารหอประวัติฯ
- สำหรับผู้บริจาคเงิน ตั้งแต่ลำดับที่ 11 เป็นต้นไป ซึ่งบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะได้รับการจารึกชื่อในแผ่นป้ายรวม

รายชื่อผู้บริจาคเงินกองทุน
จัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน